Tillitsvalgte

Fellestillitsvalgte for sammenslåingen er:

UNIO

Marit Juvem (OFK)
Tore Hølmo (HFK)

Akademikerne

Anne Marie Sveipe (OFK)
Knut A. Hauge (HFK)

YS

Signe Marit Steine Jevne (OFK)
Hilde Bratlie (HFK)

LO

Live Langøygard (OFK)
Aina Rognerud (HFK)

Fylkeshovedverneombud

Gunn Holmbakken (OFK)
Rolf Lagergren (HFK)