Kjære medarbeidere,

I skrivende stund er det i underkant av 300 dager igjen til Innlandet fylkeskommune er en realitet. Jeg er imponert over alt arbeid som legges ned i begge organisasjonene. På samme tid som dere sørger for å holde hjulene i gang i deres respektive fylkeskommune, jobber dere for å sikre at det nye fylket står klart til å levere gode tjenester til innlandssamfunnet 1. januar 2020. I Statens vegvesen er det mange medarbeidere som skal få sin nye hverdag i det nye fylket. De skal vi sørge for å ta godt imot.

Vi har høye ambisjoner for Innlandet fylke, både som arbeidsplass og som tjenesteleverandør. Skal vi få dette til, er vi avhengig av hver og en av dere. Det nye fylket skal preges av god ledelse, godt medarbeiderskap og den gode organisasjonen. God ledelse handler blant annet om å være visjonær og fremme helhetstenkning der alle betyr noe, stimulere til nysgjerrighet og legge til rette for delingskultur og samhandling. Godt medarbeiderskap innebærer blant annet å være nysgjerrig på andres meninger og løsninger, utvikle kunnskap gjennom samhandling og samarbeid, samt dele kompetanse og hjelpe kolleger. Den gode organisasjonen skal være preget at et godt arbeidsmiljø, evne til å utnytte muligheter, samtidig som den skal være resultatstyrt med fokus på nye måter å løse oppgaver på. Disse verdiene skal vi jobbe for hver eneste dag.

Fram til nå har vi lagt bak oss mye godt arbeid, samtidig som mye gjenstår. Utover våren og høsten er det mange små og store oppgaver som skal løses i tett samarbeid mellom ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte. Her på ansattportalen kan dere følge med på status og framdrift på de ulike prosjektene, få oversikt over møter og hendelser og lese siste nytt.

Hvis dere har spørsmål, stort eller lite, er det bare å ta kontakt med meg.

Beste hilsener
Tron Bamrud

Kontaktinformasjon
tron.bamrud@hedmark.org
Tel: 918 07 339