Innplassering av ansatte

25. april 2018 vedtok fellesnemda omstillingsdokumentet for sammenslåingen. Det er nedfelt at det skal bygges en moderne og fleksibel organisasjon til beste både for de ansatte og for innbyggerne i den nye fylkeskommunen. Omstillingsprosessen skal preges av raushet og fleksibilitet, samtidig som den skal gi grunnlag for å utvikle større og sterkere fagmiljøer for å ivareta rollen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør i et stort fylke.

Det er viktig å beholde og utvikle kompetansen i organisasjonene for at Innlandet fylkeskommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Det er besluttet at ingen skal sies opp som en direkte følge av sammenslåingen jmf. Kap 16 i arbeidsmiljøloven. Den nye fylkeskommunens behov for og tilgang til kompetanse kan imidlertid føre til at enkelte ansatte vil få endrede eller andre arbeidsoppgaver i den nye organisasjonen. Det skal tilbys kompetansetiltak til ansatte som bytter funksjon eller tiltrer annen stilling med andre kompetansekrav enn den kompetanse vedkommende har.

Les hele omstillingsdokumentet her. 

Innplassering av ledere og ansatte

(Status per 25. september 2019)

Etter en omfattende prosess, ansatte prosjektleder Tron Bamrud sin ledergruppe (nivå 2) i november 2018. 11. mars 2019 ble det offentliggjort hvem som blir seksjonssjefer i Innlandet (nivå 3). Deretter ble ledere på nivå fire innplassert. Videre hadde alle ansatte en kartleggingssamtale med sin framtidige leder for fagområdet. Alle ansatte ble innplassert i den nye organisasjonen i juni 2019.

Angående overføring av ansatte fra Statens vegvesen, fikk de sine tilbudsbrev i henhold til mønsteravtalens punkt 4. De fleste brevene gikk ut i uke 33 og uke 34. Ansatte i SVV har frist til 1. oktober med å si opp sin stilling i vegvesenet.

Saker om samme tema: