Nye nettsider med Acos

Acos er valgt som leverandør av nye nettsider for Innlandet fylkeskommunes virksomhet.

Fredag 10. mai var det oppstartsmøte med leverandøren i Oslo. Her stilte representanter fra alle fylkeskommunene som har vært sammen om anbudet på nye nettsider fra 01.01.20.

De fire fylkeskommunene som samarbeider er Viken, Agder, Innlandet og Rogaland.

Det som kan være felles, bør være felles

De fire fylkeskommunene skal samarbeide om mest mulig. Vi er like på mange måter og kan dermed ha nokså lik struktur og oppbygging av nettsidene våre. Vi vil også gjenbruke og kopiere hverandres innhold og tekster når det er mulig.

Dette vil gjøre arbeidet med nye nettsider mer effektivt enn om vi jobber alene. Tiden fram til 01.01.20 vil gå fort, og vi vil ha stor nytte av å utveksle kunnskap og erfaringer.

Framdrift

Nå starter arbeidet med å kartlegge brukernes behov og bli enige om rammeverk og struktur for nettsidene. Nettsidene skal ha brukerorientering som et overordnet prinsipp. Det betyr at vi må prøve å se ting fra brukernes side.

Før sommerferien skal strukturen for nettsidene være på plass, slik at vi kan starte med opplæring og innholdsproduksjon etter sommerferien.

Organisering i Innlandet

Prosjektet blir delt inn i tre delprosjekt i Innlandet; Nettside for sentraladministrasjonen (innlandetfylke.no), nettsider for de videregående skolene, og nettside for kollektivtrafikken i Innlandet.

Marianne Mobæk er prosjektleder for Innlandets nye nettsider, med god hjelp av Marit Thobiassen Strande som assisterende prosjektleder.

Stor leverandør av offentlige nettsider

Acos CMS er det mest brukte publiseringsverktøyet blant norske kommuner, og Acos har også flere fylkeskommuner som kunder. Oppland fylkeskommune har Acos som leverandør i dag.

Leverandøren heter Acos og publiseringsløsningen heter Acos CMS.