Nye nettsider for Innlandet

Arbeidet med å anskaffe ny nettløsning er i gang. Det skjer i samarbeid med tre andre fylkeskommuner.

Innlandet fylkeskommune blir en ny organisasjon fra 1. januar 2020 og har da behov for en ny nettløsning for hele virksomheten.

Fylkeskommunalt samarbeid

Flere andre fylkeskommuner trenger også ny nettløsning som følge av sammenslåing eller utdaterte sider. Det er derfor innledet et samarbeid med flere andre fylkeskommuner for å spare tid og penger.

De som er med i samarbeidet er:

  • Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)
  • Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)
  • Rogaland
  • Innlandet (Hedmark og Oppland)

– Hver fylkeskommune skal ha sitt eget nettsted med egen profil, og vi skriver separate avtaler med leverandøren. Men vi skal samarbeide og ha felles løsninger og maler for det som kan være likt, og utnytte kompetansen på tvers av fylkeskommunene, sier kommunikasjons- og digitaliseringssjef Endre Hjelseth i Hedmark fylkeskommune.

Framdrift

Anbudet skal legges ut allerede i slutten av november. Nå arbeides det for fullt med kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag.

– Anbudsfristen vil være rett etter nyttår, slik at vi får valgt leverandør i løpet av januar. I februar starter det konkrete arbeidet med utarbeidelse av malverk og struktur, og vi må legge prinsippene for navigering og prioritert innhold, sier kommunikasjonsrådgiver Marianne Mobæk, som er Innlandets ressurs i den sentrale prosjektgruppen.

Etter dette må jobben med å produsere innhold starte opp. Sannsynligvis kan en del innhold fra dagens nettsider til Oppland og Hedmark gjenbrukes med noen tilpasninger.

– Det er mye som skal på plass med tanke på intern organisering og sammenslåing av fagområder i organisasjonen. Vi kan likevel jobbe med innholdet parallelt, for brukerne våre er ikke så opptatt av hvordan vi er organisert internt – de kommer på nettsiden for å løse en oppgave eller få svar på et spørsmål, fastslår kommunikasjonssjef Halvor Løkken i Oppland fylkeskommune.

Brukervennlighet som overordnet prinsipp

Nettløsningen skal være enkel og brukervennlig. Vi skal ha lettleste tekster, og nettsidene skal være gode å bruke både på mobil, nettbrett og PC.

– Vi ønsker å gjennomføre en brukerundersøkelse som vil vise hvilke oppgaver de fleste brukerne kommer til nettsiden for å løse. Dette vil danne grunnlaget for hvilket innhold som blir prioritert, sier Marianne Mobæk.

Alle fylkeskommunale nettsider

Både hovedsiden til fylkeskommunene, alle de videregående skolene, tannklinikkene, Opplandstrafikk/Hedmark Trafikk, karrieresentrene med flere vil inngå i den nye løsningen som blir valgt. Målet er at flest mulig nettsteder er klare 1. januar 2020, og det vil settes opp en prioritert rekkefølge for de ulike delene av virksomheten.

Prosjektorganiseringen

Det er opprettet en styringsgruppe og en sentral prosjektgruppe som består av representanter fra alle de samarbeidende fylkeskommunene. For Innlandet er det Marianne Mobæk, kommunikasjonsrådgiver i Oppland fylkeskommune, som er med i prosjektgruppa.

I styringsgruppa for prosjektet sitter kommunikasjons- og digitaliseringssjef i Hedmark, Endre Hjelseth, og kommunikasjonssjef i Oppland, Halvor Løkken. Hjelseth er for øvrig også leder av styringsgruppen.

Lokal organisering

Det vil opprettes et lokalt prosjekt for Innlandet der Marianne Mobæk og Marit Thobiassen Strande, kommunikasjonsrådgiver i Hedmark fylkeskommune, vil styre arbeidet. I tillegg vil utpekte personer innen ulike fagområder bli invitert inn i prosjektgruppa etter behov.

Styringsgruppen for det lokale prosjektet bestemmes senere.