Hun blir HR-sjef

Tone Merete Myhre er ansatt som seksjonssjef for HR og digitalisering.

Hun kommer fra stillingen som seksjonssjef for HR Parter i Statens vegvesen Region Øst. Hun vil tiltre i stillingen 2. januar 2020.

Stillingen er lagt til Stab.