Gåtur på fylkeshusene

De tre fylkeshusene i Hamar og Lillehammer

I forbindelse med forstudiet til kontorlokaler blir det befaring av fylkeshusene på Hamar 17. oktober og på Lillehammer 18. oktober.

Gåturene blir utført av en gruppe på cirka ti personer som består av ledere, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere fra begge fylkeskommunene, samt innleid rådgiver. Gruppa skal gå gjennom fylkeshusene for å se, samt ta uformelle samtaler med medarbeidere som sitter i lokalene på utvalgte stoppesteder. Det er ingen som trenger å forberede seg til dette.

En del av kartleggingsaktiviteten

Disse gåturene er en form for befaring og en del av kartleggingsaktiviteten, og dermed kunnskapsgrunnlaget, som skal bidra til utforming av nye kontorlokaler for sentraladministrasjonen. Gåtur som metode er laget for å undersøke bruk og behov i ulike arealer, slik som kontor, landskap, møterom og kaffekrok. Formålet er å samle erfaring fra brukerne rundt spesifikk tema, og få kunnskap om hvor og hvorfor noe fungerer bra eller dårlig.

Rapport i etterkant

Gåturene blir rapportert i etterkant til prosjektgruppa gjennom en kort beskrivelse av stoppestedene ut fra fysiske, teknologiske og organisatoriske faktorer. I tillegg beskrives både fellestrekk og spesielle funn når det gjelder bruksmønster.