Forstudie om kontorlokaler

Mari-Mette Solheim

Arbeidet med utforming av kontorlokaler er organisert som et prosjekt. Prosjektgruppa har fått mandat til utforming av et forstudie.

Arbeidet med kontorlokaler for sentraladministrasjonen er organisert på samme måte som et byggeprosjekt, med en prosjektgruppe og en styringsgruppe. I prosjektgruppa er det også inkludert ressurser fra HR og IKT.

Prosjektgruppa består av:

Prosjektleder, Mari-Mette Solheim (HFK, Eiendom)
Arkitekt/ass. Prosjektleder, Stian Berge (OFK, Eiendom)
Representant drift/service, Elin Kristiansen (HFK, Eiendom)
HR-rådgiver, Odd-Erik Bakken (OFK)
IKT, Yngve Nordseng (HFK)
Hovedverneombud, Jarle Østrem (OFK)
Hovedverneombud, Stig Are Ø. Skoglund (HFK)
Tillitsvalgt, Aina Rognerud (HFK)
Tillitsvalgt, Signe Marie Jevne (OFK)

Forstudie

Prosjektledelsen har gitt prosjektgruppa mandat til å gjennomføre et forstudie. I mandatet er det nedfelt at forstudiet skal presentere alternative løsninger som vil ivareta behovene for kontorlokaler til sentraladministrasjonen for Innlandet fylkeskommune, både på Lillehammer og Hamar. Kontorlokalene for alle lokasjoner skal fremstå som moderne, fleksible og fremtidsrettet som skal gi gode og effektive arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø.

Basert på politisk vedtatt plassering

Løsningene skal basere seg på plasseringen av sentraladministrasjonen som ble vedtatt av fylkestingene i Oppland og Hedmark. I tillegg skal kontorer for fylkeskommunens nye vegadministrasjon være en del av forstudiet.

Forstudiet vil presentere to løsninger for rehabiliteringen, en lett rehabilitering og en tung rehabilitering. Forstudiet skal ferdigstilles 15. desember 2018.