Dette blir Innlandets intranettløsning

Den nye løsningen skal bygges på Microsoft Communication Site. Det vedtok styringsgruppa i går.

Det overordnede målet med intranett er å understøtte oppdragene våre. Microsoft Communication Site (SharePoint) har klare fordeler knyttet til samhandling og deling, samt at det er en naturlig videreføring siden Office365 blir tatt i bruk i Innlandet.

– Det blir en alt-i-ett-løsning for brukerne som også gir bedre utnyttelse av Office365, sier prosjektleder for nytt intranett, Pål Sætre.

Erfaringsdeling på tvers

Integrasjoner med kvalitetssystemet, Visma og andre systemer blir også lettere med denne løsningen.

– Gjennom erfaringsdeling på tvers av fylkeskommuner og på tvers intern i organisasjonen, kan vi dra nytte av hverandre siden mange fylkeskommuner går for MCS. Vi har også store brukere i Innlandet igjennom Norsk Tipping og Eidsiva.

Den valgte løsningen er en lukket løsning hvor kun ansatte har tilgang. Løsningen åpnes på lik linje som en annen Office-app.

Framdrift

Implementering og opplæring i systemet vil skje etappevis, med oppstart i midten av november.

Prosjektleder jobber nå sammen med styringsgruppa for å klarlegge hva som kan leveres før 1. januar for sentraladministrasjonen. Det vil da også bli klarere når de to eksiterende løsningene for Oppland og Hedmark fylkeskommuner kan fases ut slik at alle kan ta i bruk det nye intranettet.

Mer informasjon om implementering og opplæring kommer primo november.

400 tilbakemeldinger

Helt i starten av prosjektarbeidet med valg av intranettløsning, var det intervjuer, workshops og spørreundersøkelser blant ansatte.

– Det ble tidlig klart at dagens løsninger i de to fylkene ikke var dekkende for framtidas behov i Innlandet. Prosjektgruppa ønsker å takke de rundt 400 deltagerne som på en eller annen måte bidrog med innspill i prosessen, avslutter Sætre.