Bli kjent med…

Tron Bamrud. Foto: privat

Påtroppende fylkesrådmann, Tron Bamrud ser fram til skiturer i Valdres i julen.

Tron er oppvokst i Ski og bor nå både på Stabekk og i Hamar. Han er gift og har to barn på 16 og 18 år.

Hva er Innlandet for deg?

Innlandet er et stort hjerte i Norge med eventyrlige muligheter for gode liv, med både modernitet, tradisjoner og naturnærhet.

Du er prosjektleder for Innlandet og snart fylkesrådmann. Hva mener du er det viktigste å jobbe for innen ditt felt?

Synliggjøre mulighetene som ligger i Innlandet, og at Innlandet fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsplass.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

Ydmyk med gjennomføringsevne.

Moderne, fleksibel og involvering er begreper som går igjen. Hva betyr disse begrepene for deg?

For meg betyr dette at vi må være i stand til å tolke verden ut fra det mulighetsrommet vi har i dag. Vi må utnytte mulighetene. Samtidig vil dette kreve en del av oss som en stor organisasjon, da endringer av en del oppleves som ubehagelig. Ikke alle endringer er nødvendigvis fornuftige. Det er derfor viktig at også de stemmene som er kritiske får slippe til og bli hørt. For å få robuste løsninger og klare gjennomføring er det viktig med involvering. Samtidig er det umulig å ha full involvering fra alle i alle saker. Det er meget ressurskrevende.

Hva er ditt favorittsted i Innlandet og hvorfor?

Jeg har en mange «smultronställer», men synes nok skiturene i fjellene i Vang i Valdres er helt i toppen.

Hva er din favorittårstid og hvorfor?

Jeg er glad i alle årstider, men gleder meg nå til skiturer i julen i Valdres.

Hva er ditt beste ferieminne?

Fra sommeren i år var det fjellturer i Valdres samt Elverumsfestspillene.

Hva gjør deg glad?

Når jeg ser at medarbeidere behersker oppgavene og kommer i «flytsone» blir jeg veldig glad.

Hvilket skjult talent har du?

Litt usikker her. Jeg har vært behersket mange instrumenter tidligere, men uten vedlikehold forvitrer evnene.