Opptak av allmøte. 
Video fra allmøte
Video fra allmøte i Hedmark. Video fra allmøte i Oppland.
Video fra allmøte i Hedmark. Video fra allmøte i Oppland.
Video fra allmøte i Hedmark. Video fra allmøte i Oppland.
Her kan du se allmøtet torsdag i opptak.
Her kan du se opptak av allmøtet torsdag. Prosjektleder starter med gjennomgang av saker i arbeidsutvalget 7. mars. Hovedsak for møtet er kontorlokaler for sentraladministrasjonen. De siste 15 minuttene av allmøtet i Oppland er dessverre ikke kommet med på opptaket. Lenke til opptak av allmøte i Oppland. Lenke til opptak av allmøte i Hedmark.    
Tron Bamrud
Her kan du se opptak av allmøtet på mandag.
Tron Bamrud er mannen som skal lede sammenslåingen av Hedmark og Oppland og som blir fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020.
Her kan du se allmøtet torsdag i opptak, samt lese et sammendrag.
Tron Bamrud
Her kan du se opptak fra allmøtet fredag, samt lese et sammendrag.