Sak/arkiv

Elements fra Evry blir nytt sak- og arkivsystem for Innlandet. Det er basert på Noark 5 med arkivfunksjonalitet og funksjoner for generell saksbehandling og møte- og utvalgsbehandling. Løsningen har muligheter for videreutvikling i tråd med nasjonale krav og brukerbehov. Systemet blir levert som en skyløsning og skal benyttes av cirka 1 200 brukere. Elements skal tas i bruk 2. januar 2020.

Status/framdrift

(per 30. oktober 2019)

Opplæring for de som er med og tester løsningen er gjennomført. For at alle brukere skal kunne lære seg det nye systemet snarest mulig tilbyr vi e-læring, visning og klasseromskurs. Visninger og klasseromskurs vil finne sted i løpet av desember og januar.

Løsningen er nå i systemtest og skal så snart det er klart legges over på innlandet – plattform. Dette for å teste løsningen på ny plattform før den settes i produksjon.

 

Nedenfor følger en oversikt over hvordan dokument skal håndteres i perioden november til januar.

For mer informasjon:

Prosjektgruppe gjennomføring, implementering og testing

Anita Åstrøm, prosjektleder (HFK)
Viviann Børresen, arkivar (OFK)
Daiva Skoglund, arkivleder (HFK)
Mona Ring Nyheim, IKT- rådgiver (OFK)

Hanne Andersen Østvang, arkivrådgiver (HFK)

Ola M. Brustad,  IT-spesialist infrastruktur (HFK)

Saker om samme tema