Nettløsning for Innlandet

Arbeidet med ny nettløsning for Innlandet fylkeskommune skjer i samarbeid med flere andre fylkeskommuner, Viken (Akershus, Buskerud og Østfold), Agder (Aust-Agder og Vest-Agder), Rogaland og Finnmark/Troms. Sistnevnte kom inn i samarbeidet i juli 2019.

Det er flere grunner for dette samarbeidet:

• Dersom flere fylkeskommuner går sammen om en fellesanskaffelse på nettløsning vil det bli sett på som et strategisk viktig anbud for leverandørene å delta i.
• Fylkeskommunene unngår å konkurrere med hverandre på leverandørmarkedet.
• Utarbeidelse av felles kravspesifikasjon og gjennomføring av anbudsprosess vil være tids- og kostnadsbesparende for hver fylkeskommune.
• Vi sparer tid og ressurser på å etablere en felles prosjektgruppe/styringsgruppe, i tillegg til at vi nyttiggjør oss hverandres kompetanse til felles beste.
• Ved bruk av samme leverandør kan vi gå sammen om å bestille felles utviklingsoppdrag av funksjonalitet og moduler og dele på kostnadene.

Det som kan være felles, skal være felles for alle fylkeskommunene i samarbeidet. Dette prinsippet gjelder først og fremst oppbygning og struktur, men også innhold og tekster hvor vi har like tjenester. Vi sparer tid på å gjenbruke hverandres tekster framfor å skrive egne.

Prosjektet omfatter først hovedsiden til Innlandet fylkeskommune, alle de videregående skolene og Innlandstrafikk. Disse nettsidene skal være klare 1. januar 2020.
Det blir satt opp en prioritert rekkefølge for de andre nettsidene våre som skal inn i den nye løsningen, og alle skal være flyttet over i løpet av første halvår 2020.

Status/framdrift

(Per 1. november 2019)

Publiseringsverktøyet heter Acos CMS og er det mest brukte blant norske kommuner. Acos har også flere fylkeskommuner som kunder, blant annet Oppland fylkeskommune.

  • Alle nettredaktører har fått praktisk opplæring.
  • Prosjektleder har hatt/skal ha møte med alle avdelinger/seksjoner i oktober/november for å få lagt inn forslag til meny for hvert tjenesteområde.
  • Alle avdelinger er i gang med å jobbe med innholdet.
  • november skal alle avdelinger ha det meste av sitt innhold klart, slik at nettredaktørene kan bruke tiden videre til å legge det inn, skive om til klarspråk og kvalitetssikre innholdet.
  • Planen er å lansere nettsidene før jul. Datoen er ikke bestemt ennå.

Styringsgruppe og prosjektgruppe

Styringsgruppa ledes av Endre Hjelseth (HFK) og består av kommunikasjonslederne fra fylkeskommunene som er med i samarbeidet.
Den sentrale prosjektgruppa ledes av Solveig Rødland (Akershus). Kommunikasjonsrådgiver Marianne Mobæk (OFK) er Innlandets representant.
Den lokale prosjektgruppa for Innlandet ledes av Mobæk og kommunikasjonsrådgiver Marit Thobiassen Strande (HFK).

Saker om samme tema: