Intranett

Plattformen Microsoft Communication Site (MCS) blir fylkets nye intranett. Dette er en naturlig forlengelse av at fylket tar i bruk Office 365. Lisensen inngår i Office 365 og vi kan også dra nytte av at flere andre fylkeskommuner, samt store bedrifter i Innlandet, tar i bruk systemet. Målet er at en slik kommunikasjonsside både skal oppleves som samlende for hele fylkeskommunen, men samtidig kunne tilpasses den enkelte skole/enhet/avdeling. Et annet viktig mål er at de ansatte skal finne alle systemer og verktøy de trenger i arbeidshverdagen sin på ett sted.

Systemeier: IKT
Produkteier: Kommunikasjon

Status/framdrift

(per 1. november 2019)

Høsten 2019 gjennomførte prosjektgruppa for nytt intranett brukerundersøkelser i både Oppland og Hedmark. Rundt 400 ansatte bidro, enten via spørreundersøkelse på nett, workshops eller dybdeintervjuer. Pulsen i Hedmark (intranett) og ansattportalen i Oppland fikk både ris og ros, men det var tydelig at folk etterspurte mer enn hva disse løsningene kunne tilby. Mange trakk for eksempel fram et ønske om å legge bedre til rette for samhandling og deling. «Alt jeg trenger på ett sted» var også en gjenganger. Prosjektgruppa mener MCS er den beste løsningen for å dekke disse behovene.

I de kommende månedene er følgende planlagt:

  • november –   prosjektgruppa skal på kurs i MCS
  • Desember – første versjon ferdig
  • Primo 2020 – Opplæring av redaktører i sentraladministrasjonen
  • Mars 2020 – Oppstart av intranettprosjekt for alle skolene

Prosjektgruppe

Pål Sætre, innføringskoordinator (HFK)
Olav Arne Bjerkelund, kommunikasjonsrådgiver (HFK)
Jørgen Rogne, kommunikasjonsmedarbeider, Hamar katedralskole (HFK)
Stefanie Gesierich, rådgiver HR (OFK)
Frøydis Haug, kommunikasjonsrådgiver (OFK)

Styringsgruppe

Halvor Løkken, seksjonssjef kommunikasjon, Stab
Åsmund Haugstad Sandvik, avdelingssjef Stab
Bjørn Rune Holmen, seksjonssjef IKT, Administrasjon
Ane Tonette Lognseth, seksjonssjef koordinering og lederstøtte, Kompetanse og tannhelse

Saker om samme tema