Video fra allmøte 13. desember 2019

Opptak av allmøte.